pinNa Louži 867/14, 101 00 Praha 10 - Vršovice
phone-iconVolejte +420 235 363 115

news1

Firma Wichterle a Vacík, s.r.o. od začátku svého působení provozovala kromě obchodní činnosti  a konzultací v oblasti chemie  také aplikační středisko kontaktních čoček.

To bylo od začátku úzce spjato s osobností velké legendy ve světě optiky a optometrie, s paní  Alenou Kurovskou (1947 – 2012), známější mezi kolegy i klienty pouze pod svým křestním jménem.
Alenka  své  práci  zasvětila  celý  život.  Zejména kontaktním  čočkám,  s nimiž  začínala  ještě  v aplikačním středisku  v pražské Mostecké ulici.  Sledovat  ji  při  práci  s klienty bylo  úchvatné. Ti  lidé, pod vlivem  jejího charisma  laskavosti  podbarvené  vlídným  humorem, roztávali každým okamžikem, zapomněli, že přicházejí  k vyšetření  svého handicapu,  že jsou  v novém prostředí,  že chtěli  dodržovat určité  konvence  a chránit  své pocity. Svým  přístupem si je okamžitě získala, a za to vše,co jim  dala svou odbornou erudicí, zkušeností kontaktologa  i nositele čoček  v jedné osobě, lidským přístupem a vnímavostí k problémům druhých, se jí otevřeli, svěřovali se  i s dalšími problémy a v řadě případů se s ní postupně spřátelili. Alenka všem klientům dávala i kus sebe. Uměla jim poradit i pomoci. Dát kousek dobré nálady a víry v zlepšení. Zároveň ji však tato práce naplňovala a uspokojovala. Klienti od ní zpravidla neodcházeli. Řada kolegů k ní posílala těžko řešitelné případy. Přitom však zůstávala plachá a velmi skromná. Alenka svou práci brala jako poslání.

Firma Wichterle a Vacík, s.r.o. si dodnes udržuje vysokou prestiž.
Ing. Jiří Michálek, CSc., jednatel firmy, je prezidentem České kontaktologické společnosti, o.s. Měřením refrakce, aplikací kontaktních čoček, odborným poradenstvím a dalšími optickými výkony se zabývá  optometristka Mgr. Andrea Doležalová,  která svým  přístupem  ke  klientům,  odbornými  znalostmi  a dovednostmi   i manuální  zručností  dokázala  v  krátkém časovém  horizontu nejprve  zastoupit   a následně  plnohodnotně  nahradit  paní  Kurovskou. Aplikační středisko firmy  Wichterle a Vacík, s.r.o. disponuje  dvěma vyšetřovnami vybavenými moderní vyšetřovací technikou a spolupracuje se zavedenými dodavatelskými firmami  jak tuzemskými, tak nadnárodními.  Aplikační středisko firmy  Wichterle a Vacík, s.r.o. sídlí  od podzimu roku 2013  na nové adrese  Praha 7,  Ovenecká 24, v moderně  upravených prostorách.  Nabízíme metrické úkony  na předním segmentu oka,  odborné vyšetření  refrakčních vad,  konzultace korekce zjištěných vad, aplikaci  a prodej kontaktních čoček a prostředků péče o ně, zhotovení a opravy brýlí, lékařské kontroly našich klientů – nositelů kontaktních čoček..

© 2016 Wichterle & Vacík. Práva vyhrazena | W&V by Wichterle & Vacík